SON DƏQİQƏ
XalqXeber.Az » Cəmiyyət » “SPECA effektiv əməkdaşlıq platformasıdır”

“SPECA effektiv əməkdaşlıq platformasıdır”

Tarix:

25-11-2023, 13:46

/ 596 dəfə oxundu.
“SPECA effektiv əməkdaşlıq platformasıdır”

 
Noyabr ayının 24-də Azərbaycan daha bir mötəbər tədbirə evsahibliyi edib. Həmin gün Bakıda BMT-nin Mərkəzi Asiya Ölkələrinin İqtisadiyyatları üçün Xüsusi Proqramı olan SPECA-nın 25-ci ildönümünə həsr olunan Zirvə görüşü keçirilib. Sammitdə proqramın üzvü olan ölkələrin başçıları və digər yüksək səviyyəli rəsmiləri iştirak ediblər.
Azərbaycanın  SPECA-nın Zirvə görüşünə evsahibliyi etməsi əlamətdar hadisədir. Bu gün Azərbaycanın bir çox önəmli tədbirlərdə evsahibliyi etməsi bizim mövqeyimizi gücləndirir. Belə mötəbər tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsi həm də ölkəmizin gələcək imkanlarını daha da genişləndirir. 
Azərbaycan beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi mühüm məkana çevrilib. Bu, həm də ölkəmizin bir çox istiqamətlərdə davamlı olaraq uğurlu addımlar atmasının nəticəsidir. Belə tədbirlərdə fərqli ölkələrdən prezidentlər və digər rəsmi nümayəndələr iştirak edirlər ki, bu da Azərbaycana olan marağı artırır. Açıq-aşkardır ki, bu gün Azərbaycanda dünyanın az ölkəsində müşahidə edilən  inkişaf var.
Tədbirdə Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığa xüsusi önəm verdiyi bir daha görünür. Ümumiyyətlə, son illər Azərbaycanın bu regionda yerləşən ölkələrlə münasibətlərinin intensivləşməsi diqqətdən yayınmır. Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyev son iki il ərzində Mərkəzi Asiya dövlətlərinə 10-dan çox səfər edib.
Dövlət başçısı hər zaman ölkəmizin Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə münasibətlərini yüksək qiymətləndirib. Prezident bu barədə deyib: "Azərbaycanı və Mərkəzi Asiya ölkələrini xalqlarımızın çoxəsrlik qardaşlıq münasibətləri bağlayır. Ortaq mədəni köklər dövlətlərarası əlaqələrin möhkəm bünövrəsini təşkil edir. Otuz ildən artıqdır ki, biz müstəqil dövlətlər kimi həm ikitərəfli, həm çoxtərəfli formatda fəal şəkildə qarşılıqlı fəaliyyət aparırıq, bir-birimizin müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik, iqtisadi əlaqələri fəal şəkildə inkişaf etdiririk. Mərkəzi Asiya və Azərbaycan artan iqtisadiyyatı, demoqrafiyası və geosiyasi potensialı ilə dünya siyasətində strateji əhəmiyyətə malik olan vahid tarixi-mədəni coğrafi regiondur".
Azərbaycanı Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə əlaqələndirən bir çox amillər var. İlk növbədə, bu region dövlətləri ilə bizi vahid tarixi tellər bağlayır. SPECA qardaş türk dövlətləri ilə daha bir effektiv əməkdaşlıq platformasıdır. İqtisadi baxımdan Azərbaycan bu region ölkələri ilə sıx və intensiv kooperasiyadadır və xüsusilə Özbəkistan və Qazaxıstanla güclənən iqtisadi münasibətlərimiz bunun əyani sübutudur. Azərbaycanın coğrafi yerləşməsi Mərkəzi Asiya üçün böyük üstünlükdür. Aydınməsələdirki, ölkəmizbuböyükcoğrafiyaüçünaçarrolunuoynayır. MərkəziAsiyadahəyatakeçirilənböyüklayihələri, o cümlədənhəmenerji, həmdəticarətmarşrutlarınıAzərbaycansıztəsəvvüretməkçətindir.
Bu reallıqözünüİkinciQarabağmüharibəsindənsonradahaaşkargöstərir, çünkiAzərbaycanınözününərazibütövlüyünütəminetməsi “Ortadəhliz” adlandırılanqloballogistikalayihəsiniaktuallaşdırıb. Deputatvurğulayıbki, bu, faktikiolaraqtarixi “İpəkyolu”nunbərpasıdeməkdir.
Azərbaycaneynizamanda, enerjimənbələrindənasılıolanQərbüçünOrtaAsiyayaçıxışdeməkdir. Özününyolları, limanıilə. BunuQərbindüşünənbeyinləriçoxyaxşıanlayırlar.Bu reallığı dərk edən və Orta Asiyadan xammal gözləntisində olan bəzi dövlətlərin Ermənistandakı revanşist hissləri qidalandırmaqdan əl çəkib, gerçək mənafeləri barədə düşünmələri yaxşı olardı. Azərbaycan sabit siyasi və iqtisadi mühitə, dayanıqlı iqtisadiyyata və sosial rifaha malik ölkədir. Bizbütünsahələrdəyüksəlişdəyik, iqtisadiyyatlayanaşıintellektualvədemoqrafikpotensialımızıdanəzərəalmaqşərtiilə. Odurki, AzərbaycanhəmMərkəziAsiyaüçünAvropaya, həmdəQərbüçünburegionaqapı, açarrolunuoynayır. Ölkəmizinəhəmiyyətiolduqcaböyükdür.
 
 
Türkan Cümşüdova – YAP üzvü

Şərhlər

XƏBƏR LENTİ