Şifrələnmiş tale: Pasport nömrənizdəki rəqəmlər nə deməkdir?

Şifrələnmiş tale: Pasport nömrənizdəki rəqəmlər nə deməkdir? Pasportdakı rəqəmlər bir insanın taleyinə necə təsir edə bilər və niyə sənəd seriyası nömrədən "güclü" olur - taleyin dəyirmanına düşməmək üçün ilk növbədə nəyi bilmək vacibdir.

Əgər avtomobilin, evin və mənzilin nömrəsini seçə bilirsinizsə, o zaman sənəd nömrələri dövlət tərəfindən müəyyən edilir. Və burada taleyin təbilləri həqiqətən fırlanır, çünki heç kim kimin nə alacağını bilmir və ona təsir etmək mümkün deyil.

Numeroloqlar esab edirlər ki, bu rəqəmlər bir insanın matrisini - həyatının bütün komponentlərinin cəmini şifrələyəcək. Üstəlik, hər bir rəqəm müəyyən bir həyat dövrünə uyğundur.

Sənəd seriyası onun nömrəsindən ayrılmalıdır. Əgər rəqəm həyatınızdakı hadisələri müəyyən edirsə, o zaman serial sizin həyatınızı başqa insanlarla bağlayır və sayda üstünlük təşkil edir. Xüsusi ümumidən yüksək ola bilməz. Bir fəlakət, fəlakət və ya müharibə baş verərsə, fərdi bir insanın taleyi kütlələrin və planetlərin ümumi hərəkətlərinə tabedir - bu aksiomadır.

Pasport nömrələri nə deməkdir?

Bütün numerologiyaların ən qədiminə - Pifaqordan minlərlə il əvvəl yaranan Hindistana dilinə müraciət etsək, o, cüt və tək ədədlərə bölünür. Cüt ədədlər kişi prinsipinə uyğundur. Bunlar işıq, parlaq, mobil parlaq enerjiyə malik olan nömrələrdir. Tək nömrələr statik, sükunət, alacakaranlığı simvollaşdırır. Bunlar bəzi efemerlik, ay və illüziya olan "qadın" nömrələridir.

Pasportunuzda bütün nömrələr cüt və ya təkdirsə, bu çox yaxşı bir işarə hesab edilmir. Çünki bu cür rəqəmlərin cəmi həmişə nəticədə bərabər bir rəqəm verir. Və bu statik, dəyişməzlik, gecə dünyasıdır. Və əksinə, rəqəmlər fərqli olduqda və onları əlavə etsəniz, nəticə tək bir rəqəmdir. Bu o deməkdir ki, bir insanın taleyini istəklərinə uyğun olaraq dəyişdirməsi və özünü dəyişdirməsi daha asandır: peşəsini dəyişdirmək, köçmək, mənəvi cəhətdən böyümək.

Hind numerologiyasında rəqəmlərin nisbəti vacibdir - bəziləri bir-biri ilə dostdur, digərləri münaqişədədir. Yəni təkcə pasportunuzda hansı nömrələrin olması deyil, həm də hansı ardıcıllıqla olması vacibdir. 3, 6 və 9 rəqəmləri yaxınlıqda, bitişik olduqda ən əlverişli hesab olunur. Lakin 3, 5 və 7 rəqəmləri 2, 5 və 7 rəqəmləri ilə ziddiyyət təşkil edir. Yəni, bir ard-arda duran bir neçə yeddilik, Avropa numerologiyasında inanıldığı kimi heç də müsbət olmaya bilər.

Pasport nömrəsindəki nömrələrin uyğunluğu nəyə təsir edir? Hər şeydən əvvəl həyatın harmoniyasını, onun daha hamar axmasını xarakterizə edir.

Biz hamımız macəra arzusunda olsaq da, bu, kitablarda və tətildə yaxşıdır. Biz isə az-çox rəvan yaşamaq istərdik. Və əgər orada yüksəlişlər varsa, onda mütləq enişlərin olmamasını istərdik. Amma pasport nömrəsində ziddiyyətli rəqəmlər varsa, eniş-yoxuş qaçılmazdır. Sadəcə buna hazır olmaq lazımdır.

Ən yaxşı rəqəmlər

Qədim hindlilər altını ən güclü rəqəm hesab edirdilər, çünki o, eyni ədədləri toplamaqla əldə edilirdi: ya üç ikilik, ya da iki üçlük. Yəni tək ədədlərin enerjisini və cüt ədədlərin sabitliyini birləşdirir.

Xüsusi nömrə bir və ikiqat ədədlər hesab olunurdu ki, onların cəmi ona gətirib çıxarırdı. Bunlar 10, 19, 73, 64, 55 və s. Eyni zamanda, hindlilər bu rəqəmlərin bir-birinə təsirini nəzərə alıblar. 1 və 9 təcavüz, 2 və 8 - yavaşlıq və xəyalpərəstlik verir. Üstəlik, 28 rəqəmi sadə bir vahid deyil, "əzəmətli" bir vahid verir. Bu nömrəyə sahib insanlar həyatda ən zəngin, ən şanslı və ən uğurlu insanlar olurlar.

Rəqəmlər və planetlər

Qədim Hindistanda hər bir nömrə müəyyən bir planetlə əlaqələndirilir və onunla idarə olunurdu. Pasport nömrəsindəki hər rəqəmi şərh etmək üçün bir insanın təxmin edilən ömrünü (və bu, bibliya dövründən təxminən 80 ildir) rəqəmlərin sayına, yəni altıya bölmək lazımdır, 14 illik dövrlər alırıq. Həyatın hər bir dövrü pasport nömrəsindən müvafiq nömrədən təsirlənəcəkdir.
Ətraflı

Hindlilər arasında 1-i kral nömrəsi hesab olunurdu, Günəşlə əlaqələndirilirdi və güc, hakimiyyət, özünü nizam-intizam və avtoritarizm deməkdir. Həyatın bu dövründə kişilər karter qurmalı, döyüşməli, ağaya xidmət etməli, qadınlar isə özlərini evə həsr etməli idilər.

İki Ay ilə əlaqəli idi; həyatdakı dəyişikliklərlə, qadın gözəlliyi və yumşaqlığı ilə əlaqələndirilirdi. Bu da kral nömrəsi idi, lakin qadın prinsipi ilə əlaqəli idi. İkili kişilər qadınlara təsir edib onları tabe edə bilirdilər və bu dövrdə qadınlar əks cins üçün son dərəcə cəlbedici olublar.

Üç dostluq, nizam-intizam və məsləhət axtarmağı təmsil edirdi və Yupiterlə əlaqələndirilirdi. Onun təsiri altında ən cəsarətli layihələri həyata keçirmək və ən çətin səyahətlərə başlamaq lazım idi.

Dördü, bir vaxtlar Yerin yanında mövcud olan və təcavüz, qəzəb, təcrid və taleyin kəskin dəyişməsini simvollaşdıran əfsanəvi Rahu planetinə bağlı hesab olunurdu. Həyatın bu dövründə lazımsız xərclərdən imtina etmək, yağışlı bir gün üçün enerji və vəsaitə qənaət etmək lazım idi.

Beş təcəssüm olunmuş zəka, hiylə və taleyin mürəkkəbliyidir. Onu Merkuri idarə edirdi. Həyatın bu dövründə insan öz taleyini dəyişməli, yeni bir peşəyə yiyələnməli, yeni bir yerə köçməli idi.

Altı Veneranın təsiri altında idi və həyatın yavaş axını və romantik münasibətləri təcəssüm etdirirdi. Bu say altında ömür sürdüyü dövrdə diplomatik danışıqlar aparmaq, düşmənləri və rəisləri şirin çıxışlarla susdurmaq lazım idi.

Hindlilər arasında yeddi rəqəmi onların ən vəhşi arzularını həyata keçirməyin simvolu hesab olunurdu. Yeddinin altında yeni hərəkətlər və texnikalar tapmalı və intuisiyanıza qulaq asmalı idiniz. Yeddi yalnız Vedalarda mövcud olan sirli bir planet olan Ketu planeti ilə əlaqələndirilirdi. Dəyişkənlik, gecə və mənəvi yüksəliş bununla əlaqələndirilirdi. Və kim bilir, bəlkə o, həqiqətən də Yerin əksində, Günəşin arxasındadır?

Səkkiz Saturn ilə əlaqəli idi. Bu rəqəmlə əlaqəli həyat dövrü, qədim hindlilərin fikrincə, əmək, mübarizə və iztirablarla qeyd olunurdu.

Və doqquz rəqəmi Marsdan təsirlənib: güc, döyüşkənlik, fikir və birincilik arzusu ilə əlaqələndirilirdi. Həyatın bu dövründə düşmənlərinizi məğlub etmək və çoxlu dostlar qazanmaq şansı var idi.

Ən güclü rəqəmlər

Bununla belə, pasport nömrəsinin rəqəmlərini ehtiyatla şərh etməlisiniz, çünki onların hamısı pasport seriyasındakı nömrələrdən güclü şəkildə təsirlənir. Bu rəqəmləri toplamaq lazımdır və nəticədə çıxan rəqəm, ümumiyyətlə, sizin taleyinizi, eləcə də eyni seriyalı pasport almış digər insanların taleyini xarakterizə edəcəkdir.

Doqquz intuisiya ilə yaşamaq deməkdir; səkkiz - həyatınız həmişə borcla idarə olunacaq; yeddi - daha yüksək güclər həyatınız üçün məsuliyyət daşıyacaq.

Altı o deməkdir ki, çox çalışmalı olacaqsınız; beş bir insanın çətin vəziyyətlərə düşəcəyini, lakin həmişə onlardan çıxış yolu tapacağını söyləyəcək; dörd pasport sahibinə başqalarının ölə biləcəyi yerdə sağ qalmağa imkan verəcək. Üç daimi tərəqqi və inkişaf deməkdir; iki - həyatın sabitliyi və gücü, bir də - həyatınızı həmişə özünüz üçün əlverişli olan şəkildə quracağınız deməkdir.

Ancaq taleyi qədim müdriklərin numerologiyasına görə şərh edərkən, insanın həyatında ən vacib şeyin hələ də söz olduğunu xatırlamaq lazımdır. Məhz bu, lazımi vaxtda söylənməklə, taleyin nömrələrinin bütün ahəngini poza bilər.

Bu, Allaha dua, sadiq nəsihət, müdrik kitab və ya yaxın dostun sadəcə ruhlandırıcı sözləri ola bilər. Yaxşı, bəs pasport? Pasport nədir? Həmişə itirə bilərsiniz. Düzdür, yenidən hansı sənədin veriləcəyinə təsir edə bilməyəcəksiniz.(lent.az)
Geri qayıt