Leya Əliyeva: Ən güclülər belə qorxur…

Leya Əliyeva: Ən güclülər belə qorxur… Leyla Əliyevanın “Mənə söz de” şeirini təqdim edirik:

Mənə söz de...
Cavabında kəlmə deyib,
İtirməyim özümü.
Bircə söz de,
Ürəyimə sıxıb onu,
Qoy gizlədim sözünü.

Əlini ver,
Əvəzində üç əl verim sənə.
Bir də ki, hiddətlənmə qəmə,
Qəmsiz maraqsızdır axı sevinc bizə.

Bir nəzər sal mənə hərdən,
İstəyirəm uzun-uzun baxasan.
Azadlığa çıxan qəlbim,
Uçsun sərhəd tanımadan.

Duy səhvini,
Bil ki, səhvi anlamadan,
Qəlbə toxuna bilərsən.
Və əzabın səbəbini söyləmədən,
Biz ayrılacağıq səninlə.

Üzr dilə,
Üzr səni zəif etməz, inan mənə.
Buna qiymət verməyənsə,
Dolaşacaq öz saxta kölqəsində.

Mənə çoxunu bəxş et ki,
Əvəzində kainatı verim sənə.
Paxıl kəslər isə,
Oğurlandılar zaman ilə.
Qorxudan ürpənmə,
Qorxur ən güclülər belə.
Mübariz ol, dəf etdikdə;
Olacaqsan güclü yenə.

Xeyirxah ol sən sadəcə,
Yardım et sən qəlbi zülmət dolu kəsə.
Təmənnasız və əvəzsiz -
Yaxşılıqla xeyirxahlıq bil, edirsən özünə.

Mənə söz de,
Bircə kəlmən dəryalarca sözdən mənə əzizdir.
İnanmadan bil ki, mən də
İnanacam bu uydurma sevgiyə.

(Tərcümə edəni: Aynur Nurlu)

Şeirin orijinalı:

Скажи мне слово

Скажи мне слово,
Чтоб слово я в ответ могла сказать.
Одно лишь слово,
Прижму я к сердцу, чтоб не потерять.

Подай мне руку,
Я три руки тебе взамен отдам.
Не злись на скуку -
Без скуки радость станет скучной нам.

Смотри хоть редко,
Мне хочется, чтоб долго на меня смотрел.
Открылась клетка,
Взлетев, душе уже не знать предел.

Признай обиды -
Обидеть можешь ведь, обиды не признав.
Мы отдалимся,
Что мучает друг другу, не сказав.

Проси прощенья,
Тебя не сделает раскаяние слабее.
Кто не оценит,
Продолжит жить в толпе искусственных теней.

Отдай мне много,
И очень много я тебе отдам,
А тот, кто жадный,
Не зная, все дает украсть часам.
Не бойся страха,
Боится даже тот, кто всех смелей.
Вступи с ним в битву -
Преодолев его, сумеешь стать сильней.

Будь просто добрым
И помогай тем, чья душа во тьме;
Не жди отдачи -
К другим став добрым, делаешь добро себе.
Скажи мне слово -
Одно твое дороже, моря слов,
И я, не веря,
Поверю в небывалую любовь.
Geri qayıt