Günün fotosu: - Boşundan kişilərə öküz deməyiblərmiş...

Günün fotosu: - Boşundan kişilərə öküz deməyiblərmiş... Günün fotosu: - Boşundan kişilərə öküz deməyiblərmiş...
Geri qayıt